Co z odszkodowaniem, jeśli szkoda spowodowana była rażącym niedbalstwem ?

Czy wiesz, że ubezpieczyciel ma prawo wystąpić do Ciebie z regresem, jeśli wypłacił odszkodowanie za szkodę spowodowaną rażącym niedbalstwem?

W polskim systemie prawnym (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Kodeks Cywilny) ubezpieczyciel ma prawo wystąpić do Ciebie z regresem, jeśli wypłacił odszkodowanie za szkodę spowodowaną rażącym niedbalstwem.

Dzieje się tak dlatego, że funkcją ubezpieczenia OC jest ochrona interesów osób trzecich. Twój interes w tym przypadku nie jest chroniony.
Możesz jednak zadbać o to, aby i w takim przypadku być bezpiecznym. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz na naszym portalu w artykule Rażące niedbalstwo

Dodaj komentarz