O serwisie

Treści merytoryczne serwisu autoryzowane są przez specjalistów Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego SAGA Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-286, przy ul. Słonecznej 15A.

Dla kogo?

Serwis dedykowany jest osobom zawodowo zajmującym się finansami firm i osób fizycznych; osobom eksponowanym na ryzyko spowodowania straty majątkowej swojego klienta w wyniku popełnienia błędu (niewłaściwego działania lub zaniechania działania) podczas świadczenia usług.

Dostarczamy informacji i dzielimy się wiedzą na temat ryzyka, możliwości jego minimalizacji oraz przyczyn roszczeń o odszkodowania.

Dla każdego profesjonalisty jest to wiedza nie do przecenienia.