Szkody ubezpieczeniowe w biurach rachunkowych

Błędy biur rachunkowych bywają przyczyną roszczeń o odszkodowania.

Kilkadziesiąt tysięcy biur rachunkowych zarejestrowanych w Polsce generuje corocznie kilka tysięcy roszczeń o odszkodowanie.

Nie każde roszczenie kończy się wypłatą odszkodowania. To oczywiste, gdyż klienci biur rachunkowych często źle interpretują przepisy prawa lub zapisy własnych umów co powoduje, że ich roszczenia są niezasadne. Jednak część tych roszczeń to rzeczywiste szkody ubezpieczeniowe i kończą się wypłatami odszkodowania.

Celem ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w związku ze świadczeniem usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest ochrona interesu majątkowego klienta biura rachunkowego. W konsekwencji chroniony jest również interes osoby popełniającej błąd lub biura rachunkowego odpowiadającego za błąd swojego pracownika.  Bowiem  „kto wyrządził szkodę ze swojej winy zobowiązany jest do jej naprawienia” … Zatem w najlepiej pojętym interesie biura jest, aby:

  • zawarte ubezpieczenie było adekwatne do ryzyka (zakres ubezpieczenia i wysokość sumy gwarancyjnej),
  • osoba wykonująca czynności była świadoma konsekwencji swoich błędów.

Nasz portal pełni między innymi funkcję edukacyjną.
Zarejestruj się, a będziesz otrzymywał opisy błędów popełnianych przez biura rachunkowe oraz roszczeń ich klientów.
Wiedza ta pozwoli Tobie lepiej wykonywać pracę. Może również uchroni Cię przed przykrymi konsekwencjami błędów.

 

Dodaj komentarz