Ubezpieczenia OC biur rachunkowych po nowemu

mniej obowiązku więcej ryzyka

Biura rachunkowe, które wykupują ubezpieczenie można podzielić na dwie grupy:
– zainteresowanych ubezpieczeniem się (przeniesieniem ryzyka na ubezpieczyciela),
– zainteresowanych wyłącznie spełnieniem obowiązku ubezpieczenia.

Dobra wiadomość dla tych drugich – zasadniczo „ubyło” obowiązków w ubezpieczaniu działalności. Do 18 stycznia br. musieli wykupić polisę OC z minimalną sumą gwarancyjną (SG) w wysokości 15.000 Euro (wykonywali również czynności doradztwa podatkowego). Dzisiaj ich obowiązek zmalał do polisy w wysokości 10.000 Euro!
Ale jest i zła wiadomość – więcej roszczeń o odszkodowanie wynika z błędów w obszarze podatków niż usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Do tej pory ubezpieczenia w biurach rachunkowych nie spełniały swoich funkcji w pełni z powodu:
– ubezpieczania się tylko w zakresie obowiązkowym,
– ubezpieczania się na zbyt niskie sumy gwarancyjne.

Ostatnie zmiany w ustawie o rachunkowości wywołają dokładnie taki efekt, że jeszcze większy (niż do tej pory) odsetek błędów powodujących roszczenia nie będzie ubezpieczonych.

Reasumując, należy zwrócić uwagę na to, że aby we właściwy sposób spełnić wobec siebie (i swojej rodziny) obowiązek ubezpieczenia działalności, biuro rachunkowe powinno wykupić polisę obejmującą działalność w zakresie:
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – polisa obowiązkowa,
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – dobrowolne ubezpieczenie nadwyżkowe,
wykonywania czynności doradztwa podatkowego – ubezpieczenie dobrowolne,
obsługi kadr i płac – ubezpieczenie dobrowolne.

Tak skonfigurowane ubezpieczenia dostępne są już na frontin.pl

Dodaj komentarz