Czynności doradztwa podatkowego

Czynności doradztwa podatkowego poza polisą obowiązkową

Od 19 stycznia 2015 roku obowiązkowi ubezpieczenia nie podlega istotny z punktu widzenia ryzyka zawodowego obszar działalności biura rachunkowego:

  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Zgodnie z podziałem wynikającym z ustaw o rachunkowości oraz doradztwie podatkowym, wyżej wymienione czynności nie są doradztwem podatkowym a czynnościami doradztwa podatkowego (sic!) i może je wykonywać każdy.

Jeżeli Twoje biuro wykonuje wyżej wymienione czynności, powinieneś posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie.

Doskonałą ofertę znajdziesz na frontin.pl
FrontinlogoSA